Dienst Landelijke Energietransitie

Nul op de meter en beter

Wij laten echter in de praktijk zien dat je een gemiddeld bestaande woning van 90m2 voor minder 20.000 euro energieneutraal en aardgas loos kan zijn. In dit bedrag zit ook de kosten van een nieuwe keuken voorzien van alle nieuwe kostenbesparende apparatuur. Daarom is ook 'Nul op de meter en beter' het devies. De energierekening gaat naar nul en de terugverdientijd - op basis van de oude energierekening - is tussen de 8 en 10 jaar waarna de energie nagenoeg gratis is. Bij de ingreep in de woning gaat het comfort in de woning omhoog, het huis wordt smart en de maandelijkse kosten voor comfort gaan omlaag. Vandaar: 'Nul op de meter en BETER'.

Een van de doorbraaktechnologieën die wij toepassen in onze concepten naast bestaande energiebesparende en energieopwekkende technologieën is HR infrarood verwarming in combinatie met slimme boilers en PV zonnecellen en smart aansturing. Door het gebruik van deze prettige manier van verwarming zul je hele andere overige keuzes maken bij de verduurzaming van je woning. Infrarood verwarming is nog behoorlijk onbekend echter niet nieuw en wordt op bescheiden maar groeiende schaal al meer dan tien jaar succesvol toegepast.

De techniek heeft een ongekende potentie om onze gebouwen voordelig van het aardgas af te krijgen. Positieve ervaringen in de nieuwbouw en renovatie laten zien dat het juist uiterst comfortabel is om een woning geheel te verwarmen door middel van infrarood techniek, veel comfortabeler dan onze inmiddels achterhaalde verwarming met een gasketel en radiatoren.

Het unieke is dat de infrarood panelen niet de lucht op warmen, maar de muren, voorwerpen en mensen die in de ruimte aanwezig zijn. De warmte voelt zoals die van de zon. Door deze manier van verwarmen is ook extreme isolatie niet nodig maar kan je met een basis isolatie, zonder gevels te vervangen en grote andere bouwkundige ingrepen met deze vorm van verwarming uit de voeten. Hierdoor blijft ook de CO2 uitstoot ten gevolge van de ingreep in het gebouw beperkt. Een belangrijk aspect aangezien binnenkort dit hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een LCA terecht zal worden meegerekend bij de totaal uitstoot van broeikasgassen.

Het systeem leent zich echter uitstekend voor slimme besturingen, gebruiksvriendelijke apps.

Sociale huurwoningen

Inmiddels werken wij samen met tientallen woningcorporaties aan de uitrol van dit concept. Op basis van het succes van de afgelopen periode verwachten wij samen met onze partner voor eind 2019 meer dan 50.000 woningen te hebben getransformeerd naar “Nul op de meter en beter”. Voor de financiering van deze projecten zijn er in samenwerking met de BNG Bank voor de meeste woningcorporaties en gemeenten aantrekkelijke financieringsmodellen beschikbaar. Naar aanleiding van de laatste politieke ontwikkelingen op het gebeid van de klimaatdoelen ontstaan er landelijk en regionaal steeds meer overheidsfaciliteiten waardoor deze propositie nog aantrekkelijker wordt en de terugverdientijd zelfs onder de 7 jaar kan liggen.

Eigen woningbezit

Voor woningen in eigendom geldt eigenlijk hetzelfde als bij sociale huurwoningen. Zowel bij nieuwbouw, grote en kleinere bestaande woningen als bij monumenten blijkt de DLE aanpak effectief en eveneens financierbaar vanuit de lopende “energierekening” (die na de ingreep wordt omgezet in de aflossing schema). Steeds meer banken, hypotheekverschaffers en door de overheid geïnitieerde financieringsfaciliteiten zijn momenteel beschikbaar.

Bedrijfsgebouwen

Uitvoeren van het in hoog tempo verduurzamen kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland valt tevens binnen de ambitie van de Dienst Landelijke Energietransitie. Naast het DLE concept toepassen op deze gebouwen blijkt na de pilotfase van het afgelopen jaar dat de collectiviteit om bijvoorbeeld een heel bedrijf verzamel terrein of regio naar nul op de meter te brengen, zeer succesvol is. De gezamenlijke energierekening geldt ook hier weer als uitgangspunt waardoor het vanaf dag één een succesvolle businesscase is. Terugverdientijden van 4 tot 7 jaar is hier gemiddeld. Afgezet tegen de vigerende energierekening die geen terugverdientijd kent, merken wij veel enthousiasme de bedrijven. Er is inmiddels een scan gemaakt van de stand van het land met betrekking tot het energiegebruik van bedrijventerreinen in Nederland en er is een groot winstpotentieel te halen zoals zowel financieel als bij de klimaatdoelstellingen.

Sportaccommodaties

In overleg met het Ministerie van VWS heeft DLE een scan gemaakt met als doel ook hier het Nul op de meter en beter concept toe te passen. Uit een QuickScan blijkt dat het leeuwendeel van de 22.000 sportaccommodaties in Nederland daarvoor in aanmerking komt. De jaarlijkse gezamenlijke energierekening bedraagt ongeveer een half miljard euro en die kan naar nul worden teruggebracht met veelal een terugverdien tijd van minder dan vijf jaar. De Rijksoverheid is bereid ook op het gebied van de sport in Nederland de verduurzaming te stimuleren. Meer dan 14.000 van deze accommodaties zijn van Gemeenten waardoor ook hier de BNG Bank mee denkt over financiering. Contouren rond deze zaken zijn al terug te vinden in het zogenaamde concept Sportakkoord wat dit jaar zal moeten worden afgerond. De DLE heeft de ambitie om eind 2019 1000 accommodaties te hebben getransformeerd naar Nul op de meter en beter.

Een ander geluid

Vooral in tijden waarin grote vernieuwingen worden geïmplementeerd zie je vaak dat de wat meer conservatieve scenarioschrijvers en rekenmeesters de zogenaamde doorbraaktechnologieën of concepten in hun visie niet of nauwelijks meenemen. De vernieuwers, die dit wel doen en daardoor op veel positievere uitkomsten komen, worden dan vaak als dromers afgeschilderd.

Een deel van de deskundigen uit de sector stellen dat dit onmogelijk is. Dat is omdat zij veelal kijken naar bekende alternatieven voor aardgas. Zoals warmtepompen, stroom opwekkende CV-ketels (HRe), warmtenetten, warmte- en koude opslag en geothermie. Deze oplossingen zijn op dit moment inderdaad vrij duur en worden vaak gesubsidieerd.Infraroodpanelen als verwarming in combinatie met zonnepanelen is zo’n doorbraaktechnologie die een andere aanvliegroute heeft voor het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen. 

Social media

Contact Dienst Landelijke Energietransitie

Doelenstraat 10
2511 CT Den Haag
Nederland

info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl