Dienst Landelijke Energietransitie

Energie neutraal 2030

Een van de meest zichtbare projecten die door SCO de komende jaren zal worden begeleid is het energie neutraal maken van de sociale (huur)woningen in Nederland. Door het combineren van nieuwe technologieën en innovatie in de financieringsvormen is de businesscase nu al gezond. De robuuste doelstelling is dat wij alle sociale huurwoningen in uiterlijk in 2030 minimaal energieneutraal, of beter nog, energieleverend hebben. Met de projecten nu in portefeuille zal de Dienst Landelijke Energietransitie samen met haar partners en verschillende Woningcorporaties met de bijbehorende garanties, eind 2018 de eerste 100.000 woning gerealiseerd hebben.

Het doel is met de nieuwe technologie en concepten de aardgasvraag in bestaande woningen en gebouwen voordelig, met behoud of verbetering van comfort en versneld te reduceren. Dit gaat gepaard met een spoedige maar beheersbare elektrificatie, waarmee pieken in de elektriciteitsvraag worden voorkomen. Daarbij streven we ernaar om de panden en woningen na de elektrificering en de energiebesparing daarna ook de benodigde overige energie zelf op te wekken.

Hierbij werkt elk groeipad naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2030. De verschillende aanpakken verschillen in groeipad en penetratiesnelheid maar het einddoel is duidelijk.

Wanneer we naar de huidige aanpak kijken van de verduurzaming door de politiek zien we vooral een focus op de nieuwbouwopgave van woningen. Het is goed dat van alle woningen die we nog toevoegen een ambitieniveau vragen dat toekomstbestendig is.

In het te volgen stappenplan van de Dienst Landelijke Energietransitie dat hoort bij het hoge ambitieniveau wordt rekening gehouden met nagenoeg alle relevante technische, financiële en sociale aangrijpingspunten en maatregelen die in samenhang spoedig moeten leiden naar proactieve klimaatimpact. Ook wordt de indirecte uitstoot van CO2 meegerekend door materiaalberekeningen onderdeel te maken transformatie.

In willekeurige volgorde komen de volgende aan de orde:

 • Stadsverwarming
 • Collectieve elektriciteitsopwekking
 • Meetbaarheid
 • Regulier onderhoud
 • Energiemix
 • Isolatie
 • Maandlasten
 • Ontzorgen van eigenaren en bewoners
 • Besparingsgarantie (eerst reduceren, dan compenseren)
 • Opwekkingsgarantie
 • Financiering
 • Subsidies
 • Stimuleren
 • Duurzaamheid van de installatie
 • LCA van de toegepaste materialen
 • 24 uur support (meldkamer)
 • Van product naar dienst
 • Integratie concurrerende markten
 • Pay Per Use (ook voor aanvullende energie gebruikende producten)
 • Sociaal karakter
 • aanvullen…………………….

Deze aanpak is een combinatie van investeringen en sociale innovatie, maar zeker ook fiscale maatregelen en een inclusieve aanpak. Alleen als we met alle partijen alle registers open trekken levert dit de noodzakelijke en gewenste impact op voor de gebouwde omgeving.

Social media

Contact Dienst Landelijke Energietransitie

Doelenstraat 10
2511 CT Den Haag
Nederland

info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl