Dienst Landelijke Energietransitie

Dienst Landelijke Energietransitie

Wereldwijd worden er ambitieuze doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het terugdringen van broeikasgassen. Sinds enige tijd heeft Nederland aangegeven koploper te willen worden van deze noodzakelijke en urgente klimaatdoelen. Ook hier geldt het credo vernieuwers en innovaties, ondernemerschap en geld samen te brengen. Het gaat daarbij om het op korte termijn het realiseren van impact. En dat kan alleen wanneer dit inclusieve concepten zijn waarbij burgers en sociale netwerken een belangrijke rol spelen.
De Dienst zal naast het continue samenbrengen van Innovatie, financiële middelen en ondernemerschap ook daar waar nodig een uitvoeringsorganisatie zijn. De Dienst Landelijke Energietransitie speelt daarin bij specifieke projecten de rol van projectontwikkelaar om actief risico’s en garanties af te dekken en vertragende hobbels te vereffenen.

De Dienst is hierbij missie gedreven en verbindt op een transparante manier alle betrokkenen. In de nabije toekomst wordt er directie gevoerd over de projecten gebruikt makend van een momenteel in ontwikkeling zijnde BlockChain technologie. Hierdoor zal iedereen de sector maar ook bewoners en eigenaren inzicht krijgen de energetische en financiële impact van eigen “energietransitie” en we hopen daarmee ook een stimulans te zijn voor andere initiatieven al dan niet in samenwerking met onze partners.

Nederland schoner met een gezonde mooie leefomgeving

Bij toegepaste technieken en werkzaamheden per project wordt het gehele proces vooraf in kaart gebracht. Kosten en opbrengsten, fabrikanten en uitvoerders worden transparant gemaakt en verzekerd. De BlockChain technologie moet zorgdragen voor deze transparantie met een landelijke leercurve bij de uitvoering en opschaling voor de bebouwde omgeving tot gevolg. Bij Stichting SCO is men van mening dat de opwarming van de aarde moeten worden aangepakt met digitalisering, slimme (doorbraak) technologieën en concrete projecten op dit terrein. De voordelen zijn groot. We realiseren een maximale klimaatwinst, we versterken de Nederlandse groene economie (Nederland schoner met een gezonde mooie leefomgeving) en we scheppen veel nieuwe banen. Belangrijk is ook dat we met dit klimaatbeleid op een breed politiek en maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Het bijzondere is dat ons land voor dit lonkende perspectief alles in huis heeft. Technologische kennis, creatieve ondernemers, financiering, mentaliteit, talent en een internationaal netwerk.

Voorop lopen

De Dienst Landelijke Energietransitie draagt met haar projecten en partners bij om ons land een internationaal visitekaartje slim en groen af te geven en koploper te worden, ook in de implementatie van de energietransitie. Een dunbevolkte, middelgrote stad die met haar inwoners in de verschillende regio’s allemaal maximaal twee uur rijden van Schiphol de wereld demonstreert hoe je de noodzakelijke transitie kunt versnellen. Wij kunnen dit met elkaar doen. Wij hebben alle ingrediënten in huis. We voeren niet alleen het klimaatverdrag uit, maar lopen voorop.

Onze financiële sector die nu door nationale en internationale ontwikkelingen sterk krimpt en tienduizenden banen verliest, wordt nieuw leven ingeblazen met een uitstraling naar andere bedrijfssectoren, zoals technologiebedrijven (GreenTech) en de bouw (energieneutraal en energieplus bouwen) en internationaal Climate Change onderwijs. Door de focus op Climate Change te leggen, krijgt ook onze Smart Industry een extra impuls.

Social media

Contact Dienst Landelijke Energietransitie

Doelenstraat 10
2511 CT Den Haag
Nederland

info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl