Dienst Landelijke Energietransitie

Dienst Landelijke Energietransitie is een initiatief van Stichting Smart Climateopportunities (SCO). Stichting SCO heeft het doel de transitie naar een slimme en duurzame economie te versnellen door Nederlands vernuft, ondernemerschap en kapitaal bij elkaar te brengen. Om te slagen in deze missie, heeft Stichting SCO een aantal focusgebieden geïdentificeerd waarop schaalbare initiatieven worden geïnitieerd en gerealiseerd.

Naast de focusgebieden Fotonica, Waterstof, Voeding&Gezondheid en Slimme duurzame energiesystemen, houdt SCO zich ook nadrukkelijk bezig met de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Voor deze taak heeft zij de Stichting Dienst Landelijke Energietransitie (DLE) opgericht waarin de ambitie van de doelen, kwaliteit, snelheid en impact zijn bepaald en worden gemonitord. Voor de realisatie van deze taken heeft de stichting DLE een uitvoeringsorganisatie opgericht Dienst Landelijke Energietransitie BV. Lees meer>>

 

Bedrijfsgebouwen

Uitvoeren van het in hoog tempo verduurzamen kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland valt tevens binnen de ambitie van de Dienst Landelijke Energietransitie. Naast het DLE concept toepassen op deze gebouwen blijkt na de pilotfase van het afgelopen jaar dat de collectiviteit om bijvoorbeeld een heel bedrijf verzamel terrein of regio naar nul op de meter te brengen, zeer succesvol is. De gezamenlijke energierekening geldt ook hier weer als uitgangspunt waardoor het vanaf dag één een succesvolle businesscase is. Terugverdientijden van 4 tot 7 jaar is hier gemiddeld. Afgezet tegen de vigerende energierekening die geen terugverdientijd kent, merken wij veel enthousiasme de bedrijven. Er is inmiddels een scan gemaakt van de stand van het land met betrekking tot het energiegebruik van bedrijventerreinen in Nederland en er is een groot winstpotentieel te halen zoals zowel financieel als bij de klimaatdoelstellingen.

Eigen woningbezit

Voor woningen in eigendom geldt eigenlijk hetzelfde als bij sociale huurwoningen. Zowel bij nieuwbouw, grote en kleinere bestaande woningen als bij monumenten blijkt de DLE aanpak effectief en eveneens financierbaar vanuit de lopende “energierekening” (die na de ingreep wordt omgezet in de aflossing schema). Steeds meer banken, hypotheekverschaffers en door de overheid geïnitieerde financieringsfaciliteiten zijn momenteel beschikbaar.

Sportaccomodaties

In overleg met het Ministerie van VWS heeft DLE een scan gemaakt met als doel ook hier het Nul op de meter en beter concept toe te passen. Uit een QuickScan blijkt dat het leeuwendeel van de 22.000 sportaccommodaties in Nederland daarvoor in aanmerking komt. De jaarlijkse gezamenlijke energierekening bedraagt ongeveer een half miljard euro en die kan naar nul worden teruggebracht met veelal een terugverdien tijd van minder dan vijf jaar. De Rijksoverheid is bereid ook op het gebied van de sport in Nederland de verduurzaming te stimuleren. Meer dan 14.000 van deze accommodaties zijn van Gemeenten waardoor ook hier de BNG Bank mee denkt over financiering. Contouren rond deze zaken zijn al terug te vinden in het zogenaamde concept Sportakkoord wat dit jaar zal moeten worden afgerond. De DLE heeft de ambitie om eind 2019 1000 accommodaties te hebben getransformeerd naar Nul op de meter en beter.

Sociale huurwoningen

Inmiddels werken wij samen met tientallen woningcorporaties aan de uitrol van dit concept. Op basis van het succes van de afgelopen periode verwachten wij samen met onze partner voor eind 2019 meer dan 50.000 woningen te hebben getransformeerd naar “Nul op de meter en beter”. Voor de financiering van deze projecten zijn er in samenwerking met de BNG Bank voor de meeste woningcorporaties en gemeenten aantrekkelijke financieringsmodellen beschikbaar. Naar aanleiding van de laatste politieke ontwikkelingen op het gebeid van de klimaatdoelen ontstaan er landelijk en regionaal steeds meer overheidsfaciliteiten waardoor deze propositie nog aantrekkelijker wordt en de terugverdientijd zelfs onder de 7 jaar kan liggen.

Social media

Contact Dienst Landelijke Energietransitie

Doelenstraat 10
2511 CT Den Haag
Nederland

info@dienstlandelijkeenergietransitie.nl